بازدیدها: 595

پس از کش و قوص های فراوان در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی»تعیین تکلیف شد و ازابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۹ به شرح زیردرآمد.

اقلام حقوقمبلغ (به ريال)
حداقل دستمزد ماهانه19.104.270
حق مسکن3.000.000
بن خواربار4.000.000
پایه سنوات1.000.000
حق اولاد1.910.427
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

شورای عالی کار در جلسه ی شنبه مورخ هفدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۹ با افزایش حق مسکن و تغییر پایه حقوق کارگران به شرح زیر موافقت کرد:

– تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران .

از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگردان حداقلی بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

این تغییرات به نفع کارگران بویژه کارگران با سابقه کار کمتر از یکسال و نیز بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود که طی بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ابلاغ شده است.

پس؛ در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ خواهد بود

از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ خواهد بود. بنابراین حداقل حقوق کارگران بدون فرزند برابر با 26.104.270 ريال خواهد بود، همچنین سقف حقوق براساس تبصره ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری برابر با ۱۳۳،۷۸۸،۹۰۰ ریال می باشد.

همچنین اکسل آماده ی لیست حقوق دستمزد سال ۱۳۹۹ بر اساس آخرین تغییرات را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.